Overlijden

Afscheid nemen

Om uiteenlopende redenen kiezen steeds meer mensen voor een persoonlijke uitvaart.

Als ritueelbegeleider help ik je met het vormgeven van een uitvaartceremonie, een herdenking of met het samenstellen van je persoonlijke afscheid, dit alles in verbinding met jou, de familie en de overledene.

Ik hoor graag van je